Reglement Twentse Triatlon Tour 2017

Naam

De Twentse Triatlon Tour, hierna ook ‘TTT’ of Tour genoemd, is een weekdurende tour van vier wedstrijden in combinatie-duursporten over korte afstanden welke alle plaatsvinden in de regio Twente.

Wedstrijden

De Twentse Triathlon Tour 2017 bestaat uit vier wedstrijden:

 • een tijdrit (proloog)
 • een aquatlon
 • een duatlon, en
 • een triatlon

Als Tourdeelnemer (en dus niet als individueel deelnemer) wordt je bij finishen opgenomen in het Tourklassement. Het eindresultaat wordt bepaald door de eindtijden van alle vier wedstrijden bij elkaar op te tellen. Bij deelnemers met dezelfde tijd geldt de uitslag van de triatlon. Is deze uitslag ook gelijk, dan geldt achtereen volgens de duatlon, aquatlon en proloog.

Tourdeelnemer

Een tourdeelnemer is iemand die zich als zodanig inschrijft. Inschrijven kan tot en met 10 juni 2017. Uiteraard alleen als het maximum van 100 seniorendeelnemers en 30 jeugddeelnemers nog niet bereikt is. Deelnemers die geen tourdeelnemer zijn heten ‘losse deelnemer’.

Deelname

Deelname aan de TTT staat open voor iedereen met de leeftijd van 14 jaar en ouder. Er wordt ook een jeugdserie georganiseerd, de TJTT, voor deelnemers van 17 jaar en jonger. De wedstrijden van de tour worden georganiseerd onder de reglementen van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Deelname staat ook open voor niet NTB-leden. Na-inschrijving is niet mogelijk.

Klassement

Er is een individueel klassement voor zowel jeugd, dames en heren. In het klassement zal onderscheid gemaakt worden tussen de volgende leeftijdscategorieen:

 • jeugd, dames en heren t/m 17 jaar (jeugd)
 • heren 14 t/m 39 jaar (senioren heren)
 • heren 40+ (masters heren)
 • dames 14 t/m 39 jaar (senioren dames)
 • dames 40+ (masters dames)

Bij het bepalen van de categorie wordt gekeken naar de leeftijd die de deelnemer in 2017 heeft bereikt, of nog zal bereiken.

Prijzen

Bij elk van de vier wedstrijden zijn er ereprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 in de categorieën in de bovengenoemde categorieën. De individuele organisaties kunnen afhankelijk van de deelname besluiten extra prijzen uit te reiken. Tevens zijn er ereprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 van het eindklassement over de gehele Tour. Deze prijzen zijn er in de verschillende categorieën afhankelijk van het aantal aanmeldingen per categorie. Bij minder dan 5 inschrijvingen is er een ereprijs. Bij 6 of meer inschrijvers zijn er drie ereprijzen, te weten de 1e, 2e en 3e prijs. Een tourdeelnemer dingt alleen mee naar de ereprijzen in zijn/haar categorie. Op basis van het deelnemersaantal kan de organisatie besluiten om bepaalde categorieen samen te voegen.

Wedstrijdreglement

De TTT wordt georganiseerd onder auspicien van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Bij de wedstrijden gelden de reglementen van de NTB (zie www.triathlonbond.nl). Beslissingen en uitslagen van elk van de wedstrijden vallen onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende wedstrijdorganisatie en jury van de NTB. Voor het eindklassement worden de door de organisaties opgemaakte einduitslag van de wedstrijden zonder meer overgenomen. Hieronder de belangrijkste reglementen en enkele regels om de wedstrijd heen.

Belangrijkste reglementen

 • De deelnemer doet eigen risico deel mee aan de Tour.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen.
 • Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (weersgesteldheid, onvoorziene parcourssituatie, etc.) behoudt de organisatie zich het recht de wedstrijd te wijzigen of in te korten.
 • Eventuele verwondingen en/of ongevallen en/of uitstappen moeten z.s.m. worden gemeld bij de organisatie.
 • Verzorging en/of begeleiding door derden is niet toegestaan. Voor jeugd kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.
 • In alle niet voorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding.
 • STAYEREN is niet toegestaan: deelnemers dienen tijdens het fietsen tenminste 10 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Bij het fietsen is het dragen van een goedgekeurde fietshelm verplicht!
 • De fiets dient in een deugdelijke staat te zijn en te voldoen aan de NTB-reglementen.
 • De deelnemer dient het door de organisatie uitgereikte startnummer goed zichtbaar te dragen. Bij het fietsen op de rug, bij het lopen op de borst (gebruik van een startnummerband wordt aangeraden!). Er wordt een startnummer uitgereikt voor de gehele tour!
 • U mag niet met een ontbloot bovenlichaam fietsen of lopen.

Verdere algemene aandachtspunten

 • Deelnemers aan de Twentse Triatlon Tour zullen de gehele week hetzelfde startnummer gebruiken, welke op de eerste wedstrijd van deelname wordt uitgereikt en aan het eind weer ingeleverd dient te worden.
 • Doe de organisatie en uzelf een plezier en zorg dat u ruim op tijd bij de wedstrijden aanwezig bent.
 • De organisatie zet zich ervoor in om bij iedere wedstrijd de uitslag van de wedstrijd van de dag ervoor beschikbaar te hebben. Ook het tussenklassement zal gepubliceerd worden. De informatie wordt voor 12:00 uur de volgende dag op de internetsite gepubliceerd.
 • Einduitslagen worden op internet gepubliceerd.
 • Deelnemers waarvan de betaling (buiten schuld van de deelnemer) nog niet binnen is, dienen bij aanmelding het inschrijfgeld te voldoen. Indien de deelnemer bij inschrijving bewust een verkeerd bankrekeningnummer heeft opgegeven of indien na incasso een opdracht tot storneren is gegeven, worden van deelname uitgesloten.

Slotverklaring

In alle gevallen waarin dit reglement, of het algemeen wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond niet voorziet, beslist de organisatie van de Twentse Triatlon Tour.

Webton Twentse Triatlon Tour  Schrijf je in en doe mee!
© 2016 Webton Twentse Triatlon Tour   |   Sitemap   |   Website: Webton.nl